Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Fors Sockens Kommunal-
nämnd och KyrkoRåd den
24 Mars 1864.

Till erhållande af understöd utaf de nu disponibla
medlen, enligt framlidne f.d. Revisions Sekreteraren
Birger Fredrik Rothoffs testamente, till förmån för
sina tjenare, anmälte sig följande sökande:

1:o {Per Ersson på Berga egor under Lagersberg,} för sin
hustru Christina Jansdotter, hvilken vore sjuklig; före-
teende Per Ersson ett betyg af Herr E. Henning, såsom
executor af Rothoffska testamentet, att han för sin
del öfverlemnade åt Nämnden och Kyrkorådet att i
saken besluta.

Per Ersson, som förut har 50 Rd [riksdaler]i årligt anslag
af de ifrågavarande medlen, tillerkändes nu ytter-
ligare 25 Rd anslag, att utgå från den 14 nästa September.


2:o {Förre Torparen Erik Larsson på Kjälby egor under
Lagersberg,} för sig själv, och sin hustru.

Denna ansökning kunde för närvarande ej
beviljas, enär Erik Larsson och hans hustru icke
ansågs vara i behof af det sökta understödet.-

/C. Bergstedt,/

Uppläst och Justeradt
/Sv, Palmgren /
/J: A: Gyllenspetz /

Uppläst i Kyrkan d. 28 Mars 1864 af
/C. A. Lönroth /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 mars 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104932.

Personrelationer