Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal - nämndens
i Fors Socken sammanträde i sockenstu-
gan den 23 Mars 1878.

Närvarande: Ordföranden G.A. Svedin
vice Ordföranden P.G. Andersson
Herr L.F. Ståhlberg
A.G. Andersson
P.G. Haglund
A.F. Eriksson
Jonas Ersson
P.G. Pettersson, hvarjemte
förfall anmäldes för Herr J.E. Andersson vid Stål-
fors.

{§1.}
Beslöts att till enkan Österberg utbetala 10 Kronor
för anskaffande af bandage åt hennes dotter, som enligt
läkares betyg lider af plattfot.

{§2.}
I anledning af Landshöfdinge - Embetets resolu-
tion uppå Stadsfullmäktiges i Eskilstuna hemställan
om tillåtelse för Enkefru M. Fréese att få vid
lägenheten Sommarro i Fors Socken under in-
stundande sommarmånader idka värdshus-
rörelse med utskänkning på sätt i hennes jem-
väl bilagda ansökning omförmäles, beslöt nämn
den, som för sin del icke har något att häre
mot erinra, att såsom infordradt yttrande för-
orda bifall till den sökta tillåtelsen.

{§3.}
Beslöts tilldela förre pigan Maria Elisabeth Ols-
dotter, skrifven på socken, ett tillfälligt understöd
af 2 Kronor, hvilka nu till henne öfverlemnades.

{§4.}
Lemnades till Jonas Jonssons enka vid Lagersberg ett till
fälligt understöd af 5 Kronor att utgå af Kom-
munalKassan.

Samma dag uppläst och godkändt.

/A Svedin./

/Lambert Fh: Ståhlberg/
/P,G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 mars 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104912.

Personrelationer