Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 november 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 november 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors´ socken den 21.
November 1874.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg
Herr P. G. Andersson i Kohlsta

{§.1.}
Kommunal Nämnden förklarade sig icke hafva något
att erinra dervid att fastställelse lemnas å den
Brandordning för Eskilstuna stad, som dervarande
Stadsfullmäktige den 9 i denne månad antagit,
och hvilken Brandordning vore afsedd att gälla
äfven för alla lägenheter i Fors´ socken inom
ett afstånd af 300 fot från Stadens gräns.

{§.2.}
Kommunal Nämnden uppdrog åt sin ordförande
att, såsom Fors´ sockens ombud, för Fattighus-
gården i Eskilstuna stad under N:o 133, bevista
ett till den 25 i denne månad utlyst samman-
träde inför Magistraten i Eskilstuna, angående
aflösning från fastighetsegareklassen af de
fastigheterne åliggande onera i staden, samt att
Fors´ sockens talan dervid utföra och bevaka.

Samma dag uppläst och
justerat
/D, Hermelin/

/L; F; Ståhlberg/
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 21 november 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104874.

Personrelationer