Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1894

Anmärkning

{1894 den 20 Juni vid Tacktorp}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter

§74.
Styrelsen företog nu den i §20 af fattig-
gårdsreglementet föreskrifna inspektion
vid fattiggården och befanns allt i godt
skick och utan anmärkning.
I anledning deraf att rykte utspridits, att
sjukliga och ålderstigna hjon bespisades
med endast sill och potatis och andra
gröfre kost, som de i sitt tillstånd af sjuk-
dom och svaghet icke orkade förtära, förekallades
enkan Carin Törnberg, hvilken inför nämnden
erkände, att detta rykte saknade grund.

[MARG: {Fattiggården}]

§75
I anledning af framställning, huruvida under-
stöd kunde framdeles beviljas enkan Brita
Carlsson i Eskilstuna, förut i Lundby, beslöt
nämnden att vid för henne uppstående
behof af understöd skall hon förpassas
till fattiggården att der åtnjuta vård
och underhåll.

[MARG: {Brita Carlsson}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Sig. Starck/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104859.

Personrelationer