Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommu-
nal Nämnden med Fors
Socken den 20 December 1870.

{§.1}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des understödet till den för sex månader från
1 Januari till 1 Juli 1871, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset.}

N:o 1. Förestånderskan Catarina Persdotter, vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd [Riksdaler] 1,50.
2. Ofärdiga Brita Sofia Persdotter, vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
3. Carl Persons Enka Brita Ersdotter, vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
4. Anna Brita Soldin vanlig fattig-
kost och i månaden Rd 1.-
5. Enkan Maria Ersdotter vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
6. f.d. Statdrängen Lars Larsson i Flacksta vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
7. f.d. Brukaren Fredrik Schefting vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
8. Lars Larssons Enka från Båtsmansbacken vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
9. Jonas Erssons Enka från Skulsta vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
10. Enkan Maja Lisa Nord från Hörnhammaren vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.-
11. f.d. Catharina Persdotter från Båtsmans-
backen vanlig fattig-
kost och i månaden - Rd 1.

(Schefting erhåller för gatusopning och
rännstens huggning 2 rd 50 öre för halfår,
med 1 rd 25 öre i qvartalet.)

2:o {utom fattighuset.} {I månaden}
{N:o 1.} Anna Brita Flodin i Lustigstugan, full fattigkost
och - Rd 1.-
2. Arbetskarlen J. Englund i Lugnet 1. Lispund mjöl samt
dessutom 3 rd i månaden till sjukhjelp, om deraf
göres behof.
3. Enkan Ljungberg på Socknen, hyreshjelp på halfår 3 rd.
[MARG:Död]
4. Arbetskarlen Jonas Anderssons i Flackersta Enka,
1/2 Lispund mjöl och - rd 1.-
{samt hyreshjelp på halfår 5:}
5. Sjukliga Enkan Göransson på Socknen
{hyreshjelp på halfår 6 rd.}
6. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström
hos mågen skräddare J. Olsson i Tumbo socken
{hyreshjelp på halfår 6 rd.}
7. Smeden Anders Jäderfors:
{hyreshjelp på halfår 10 rd.}
8. Skomakaren Hultqvist vid Marielund, {hyreshjelp på halfår} 10 rd.
9. Smeden A.F Sjöbergs Enka vid Marielund,{hyreshjelp på halfår} 5 rd.
[MARG:Död]
10. Lars Larssons sjuka hustru vid Sofielund, i månaden
1 lispund mjöl och 3 rd {på halfår} till vedbrand.
11. Soldaten Palms Enka, i månaden 1 lispund mjöl och 50 öre.
12. Sjuklige förre Statdrängen vid Hagby Carl Johan Carlsson
med Hustru, {hyreshjelp på halfår 10rd.}
[MARG:utgå]
13. afl. Lars Anderssons Enka i Brunnsbacken, {hyreshjälp}
{på halfår 6rd.}
14. Sågaren Sjöquists Enka, i månaden - Rd 1,25.
15. Afvikne Arbetskarlen Olof Wilhelm
Renvalls sjuka hustru, i månaden - Rd 1,50.
16. Arbetskarlen Sven Svensson vid Tacktorp, i hvardera
af de 4 vintermånaderna - Rd 2:-
[MARG:utgå]
17.

§.2.
Understödet till denna församlings fattiga barn
bestämdes för sex månader från 1 instundande Januari
till 1 Juli 1871; och skulle dessa barn i hvarje
månad erhålla.
1:o afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet - Rd 4.
2:o {afl. Per Erik Erssons dotter {Sofia} hos
Skräddaren C.E. Larsson i Löfhult, Lijsta S:n,
flyttad till Torparen C.E. Blom i Sandvreten, Hvilsta} 4.-
3. Bortflyttade hustrun Hagströms dotter {Sofia}
i Barnahemmet - Rd 4.-
4. afl. Drängen G. Anderssons vid Hagby son
{Carl Erik} hos Soldaten Skön i Granhult, Öja S:n,- 4.-
5. afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
son {Frans} hos modren - Rd 2,50
6. afl. Torparen Nils Perssons vid Svartkällan
4 barn, hos modren - Rd 6.-
7. afl. Torparen Söderbergs vid Hof 3:ne barn, hos
modren - 4.-
8. afl. Statdrängen V.E. Erssons vid Skjulsta
Enkas (2) barn, hos henne - 3,50.
9. afl. Fredrik Fredrikssons på Gredby egor dotter,
hos modren - Rd 2:-
10. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor
son {Carl Erik}, hos modren - Rd 1,20.
{och hyreshjelp på halfår 5 rd.}
11. Pigan Anna Gustawa Gustafsdotters son
{Johan August} hos Soldaten Flack, hälften
mot Gillberga Socken - Rd 3,33 1/3.
12. alf. Arbetskarlen Törnbergs på Westermarken
2 barn, hos modren - Rd 4.-
13. förrymde arbetskarlen P.G. Petterssons
1. barn, hos modren - Rd 1,20.
{och hyreshjelp på halfår 10 rd, med 5 Rd i qvartalet}.
14. f.d. Statdrängen Johan Erssons Anderssons på Gredby egor
2 barn, hos modren - 2.-
15. Tegelslagaren Lennholms 2 barn hos modren
på Gredby egor - 2.-
{och hyreshjelp på halfår 5.Rd}.-
16. f.d. Soldaten Bolivars dotters barn - 1,20.
17. Per Janssons Enkas 4:ne barn från Hagby,
derom processas med Thorshälla socken, {under}
{vinterhalfåret}, i månaden - Rd 7,50.
18. Ogifta Albertina Petterssons, barn - Rd 4.-
19. Arbetskarlen Lars Larssons i Lilla Lugnet dotter
{Anna Charlotta} hos G.Olsson i Kolsta hven 5.-
20. Anders Perssons Enkas i Råbergstorp son {Albert}
hos jägaren Carl Eriksson i Olofshäll - 5:-
21. Statdrängen Carl Johan Carlssons från Hagby
dotter {Maria Albertina} hos Enkan Stina
Larsd:r i Råbergstorp - 5:-
[MARG:Utgår]
22. qvinspersonen Eriksson från Båtsmansbacken 3:ne
barn i Lilla Lugnet, {under vintermånaderne}, Rd 3,20.
23. Aflidna Christina Catharina Carlsdotters yngsta
barn hos Normans hustru - Rd 8.
24. Samma persons 2. äldsta barn hos mor-
modren, Carl Olssons Enka vid Gärdtre, - Rd 4:-

§.3.
Julkosten till de fattiga bestämdes att för hvarje
lott i fattighuset utgöra 20 skålpund bröd, 10 skålpund kött,
5 skålpund strömming och 1 rd. Åt Erik Ersson i Stenby
och Lars Jonsson i Löppinge, hvilka för besväret
derom erhålla 1 rd hvardera, uppdrogs att
uppköpa och utdela julkosten. Dessutom
skulle uppköpas 3 Lispund bröd och 2 1/2 lispund kött, att
utdelas till fattiga inom Socknen, hvilka anmäla
sig och deraf äro i behof.

{§.4.}
Herr C. Bergstedt pliktfälldes att böta
2 rd för uteblifvande denna dag utan
anmäldt förfall.

Samma dag uppläst och justeradt:

/D Hermelin/
/L;F; Ståhlberg/
/Ax,K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104852.

Personrelationer