Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sammanträde
med Kommunalnämnden i
Fors Socken den 20 December
1869.

Närvarande: Ordföranden herr Friherre D. Hermelin
herr L. F. Ståhlberg.
herr C. J. Lundberg
Jonas Ersson i Stenby
Anders Andersson i Faskunge
Lars Jonsson i Löppinge
Herr C. Bergstedt
Herr Friherre Leijonhufvud var af sjukdom förhindrad.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem, under sex månader från den
1 Januari till den 1 Juli 1870, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset}.
N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - [Riksdaler] Rd 1,50.
2. Ofärdige Brita Sofia Persdotter, vanlig fattigkost och - 1.-
3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter, vanlig fattigkost och - 1.-
4. Anna Brita Soldin, vanlig fattigkost och - 1.-
5. Enkan Maria Ersdotter, vanlig fattigkost och - 1.-
6. f. d. Statdrängen Lars Larsson i Flacksta, vanlig fattigkost och- 1.-
7. f. d. Brukaren Fredrik Schefting, vanlig fattigkost och - 1.-
8. Lars Larssons Enka från Båtsmansbacken, vanlig fattigkost och- 1.-
9. Jonas Erssons Enka från Skensta, vanlig fattigkost och - 1:-

(Schefting erhåller för gatusopning och rännstenshuggning
under vinter, från 1 April i år till 1 April 1870 - 5 rd, deraf
han bekommer hälften eller 2 Rd 50 öre till instundande Jul.)

2:o {Utom fattighuset}
N:o 10. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan i månaden full
fattigkost och - Rd 1.-
11. f. d. Pigan Catharina Persdotter på Båtmansbacken,
½ lispund mjöl ock - Rd 1.-
12. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor, i månaden - Rd 2.-
13. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet i månaden - 1 lispund mjöl
14. Enkan Ljungberg på Socknen, hyreshjelp på halfår 3 Rd
15. Arbetskarlen Jonas Anderssons i Flacksta Enka, i månaden
1 Rd och hyreshjelp på halfår 2 Rd.
16. Sjukliga Enkan Göransson på Socknen, hyreshjelp på halfår
6 Rd.
17. för f. d. Smeden Skogs vid Skjulstabricka skötsel, i måna-
den - Rd 1,50.
18. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström hos
mågen Skräddaren Jonas Olsson i Tumbo Socken, hyres-
hjelp på halfår 6 Rd.
19. Smeden Anders Jäderfors, hyreshjelp på halfår 10 rd.
20. Skomakaren Hultquist vid Marielund, hyreshjelp på
halfår 5 rd.
21. Smeden A. F. Sjöbergs Enka vid Marielund, hyreshjelp på
halfår 5 rd.
22. Lars Larssons vid Sofielund sjuka hustru, 1 lispund mjöl i månaden.
23. Soldaten Palms Enka, 1 lispund mjöl i månaden och 50 öre
24. Skräddaren Lundgrens Enka vid Skogstorp, 1 lispund mjöl i månaden
25. Sjuklige förre Statdrängen vid Hagby Carl Johan Carlsson med
hustru, hyreshjelp på halfår 10 rd.
26. afl. Lars Anderssons i Brunnsbacken Enka, hyreshjelp på halfår 6 rd.

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn be-
stämdes för sex månader från 1 Jauari till 1 Juli
1870; och skulle dessa barn i månaden erhålla:

1:o afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet - Rd 4:-
2. afl. Lars Petter Olssons i Lilla Myran dotter
{Maria Christina} hos modren - 3.-
3. afl. Per Erik Erssons dotter {Sofia} hos Skräddaren
C. E. Larsson i Löfhult. Lijsta S:n - 4.-
4. Bortflyttade hustru Hagströms dotter {Sofia} i
Barnhemmet - 4.-
5. afl. Drängen G. Anderssons vid Hagby son {Carl
Erik} hos Soldaten Skön i Granhult, Öja S:n - 4.-
6. afl. Arbetskarlen P. Persson på Westermarken
son {Frans} hos modren - 2,50.
7. afl. Torparen Nils Perssons vid Svartkällan
Enkas 4 barn, hos modren - 6.-
8. afl. Torparen Söderbergs vid Hof 4 barn hos modren - 4.-
9. afl. Statdrängen P. E. Erssons vid Skjulta Enkas
3:ne barn hos modren - 3.-
10. afl. Fred. Fredrikssons på Gredby egor dotter
hos modren - 2.-
11. afl. Gustaf Höglunds i Grindstugan barn hos
Skomakaren Höglund - 3.-
12. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor son
{Carl Erik}, hos modren, - 1,30.
13. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Johan August}
hos Soldaten Flack, hälften mot Gillberga, - 3,331/3.
14: afl. Arbetskarlen Törnbergs på Westermarken 3 barn
hos modren - 5:-
15. förrymde Arbetskarlen: P. G. Perssons 2:ne barn
hos modren - 1,30.
{och hyreshjelp på halfår 10 rd.}
{med 15 rd i hvarje qvartal.}
16. afl. Statdrängen Sandqvist barn, lika som förut.
[MARG: utgår]
17.- f. d. Statdrängen Joh. Anderssons på Gredby egor
2:ne barn, hos modren, - 2.-
18. Tegelslagaren Lennholms 2:ne barn på Gredby egor,
hos modren - 2.-
19. f. d. Soldaten Bolivars dotters barn - 1,30.
20. Per Janssons Enkas vid, Hagby barn, derom
processas med Thorshälla socken, - 5.-
samt 1 Rd 25 öre hyreshjelp i månaden
från den 1 instundande Februari.
21. Afskedade Soldaten Kopps dotter hos Anders
Perssons Enka på instundande halfår i månaden - 3.-
hvarefter understödet upphör.
22. Ogifta Albertina Petterssons barn hos - 4.-
23. Arbetskarlen Lars Erssons i Lilla Lugnet dotter hos Gustaf
Olsson i Kohlsta hven - 5.-
24. Anders Perssons Enkas i Råbergstorp son {Albert}, utackorderas
genom A. Andersson i Faskunge och J. Ersson i Stenby, - 5.-

{§.3.}
Julkosten till de fattiga bestämdes att för hvarje lott utgöra 20 skålpund bröd,
10 skålpund Kött,
5 skålpund strömming och 1 rd, att utdelas i 10 lotter, som ombesörjes af
Anders Anders-
son i Faskunge och Jonas Ersson i Stenby, hvilka för besväret dermed erhålla hvar-
dera 1 rd; ock skulle dessutom uppköpas 3.lispund Bröd och 2½ lispund Kött
för att utdelas till
fattiga inom socknen, hvilka anmäla sig och äro i behof.

Uppläst och Justerat
/D. Hermelin/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104851.

Personrelationer