Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1889

Anmärkning

{1889 den 20 April}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson och H. Persson, J. G.
Andersson, P. G. Andersson och C. H. Berg-
stedt.

§34.
I och för idkande af gårdfarihandel hade
Anna Mathilda Stenqvist från Carlsro begärt
föreskrifvet betyg från Kommunal Nämn-
den att bifogas ansökningen till Konungens
Befallningshafvande för rättighet till sådan
handels idkande; och beslöt nu nämnden
vitsorda berörda Anna Mathilda Stenqvists
redbarhet och ordentlighet samt lämplighet
för utöfvande af sådan näring; och skulle
utdrag af protokollet henne meddelas.

[MARG: {Gårdfarihandel}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Samma dag uppläst och godkändt

/C. H. Bergstedt/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 20 april 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104843.

Personrelationer