Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
2 Maj 1870.

Närvarande: Herr friherre D.Hermelin
Herr C.J. Lundberg på Lagersberg
Herr L.F. Ståhlberg på Stålfors
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Anders Andersson i Faskunge.

[MARG:{utan kallelse.}]

{§.1.}
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embetets Utslag
den 31 sistlidne Mars, hvarigenom Fors Socken
förpligtats underhålla Lars Johan Petterssons
Enka och barn; och beslöts att detta utslag
skulle öfverklagas.

{§.2.}
Beslöts att qvarlåtenskapen i fattighuset
efter aflidna Enkan Anna Christina Andersdotter
Walter och andra aflidna fattighjon skulle
genom offentlig auktion å landet försäljas,
den förstnämndas qvarlåtenskap till betal-
ning af Socknens fordran af Floda
Socken för hennes fattigvård härstädes i
lifstiden.

{§.3.}
Smeden Jäderfors skulle erhålla tillfälligt under-
stöd för sjukdom efter Herr L.F. Ståhlbergs bepröfvande.

Samma dag uppläst och godkändt.

/D.Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/
/L;F; Ståhlberg/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 maj 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104838.

Personrelationer