Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
19 September 1868.

Närvarande: Ordföranden C. Bergstedt
Ledamöter: And. Andersson i Faskunge
Erik Ersson i Kohlsta
Jonas Ersson i Stenby
Lars Jonsson i Löppinge.

{§.1.}
Nämnden bestred det af Nora FattigvårdsStyrelse
mot Fors församling framställda krafvet af
ersättning för sjukunderstöd åt Smedslärlingen
Anders Gustaf Andersson, emedan handlingarne
ådagalade att Andersson under sitt vistande
i Fors Socken tillhört Carl Gustafs Stads
Gevärsfaktori, som för sig utgör ett enskildt
fattigvårdsamhälle.

{§.2.}
Sedan Fors församling å kyrkostämma beslutat
att Sockens Galléenska fond skulle öfvertags
till förvaltning af Kommunal Nämnden och Skol-
rådet; så hade Skolrådets ordförande kallat
Rådets ledamöter att denna dag med Nämnden
sammanträda för att i detta ämne fatta beslut.

Herrar L. F. Ståhlberg och C. Bergstedt utsågos
till förvaltare å Nämndens och Skol Rådets vägnar.

Säkerhetshandlingarne skulle förvaras i
skrin med två lås uti det uppmurade
Kassahvalfvet i Kyrkan.

Nämnde förvaltning skall jemväl vara
räkenskapsförare och hålla räkenskap
för Folkskolan; så att SkolRådets ordförande
endast har att attestera behöriga utgifter
för skolan.

{§.3.}
Landshöfdinge Embetets i Nyköping Utslag
den 3 Februari 1868 angående Skomakaren
Johan Wilhelm Flodquists fattigför-
sörjning, skulle öfverklagas.

{§.4.}
Nämnden förklarade sig åtnyos med Konun-
gens Befallningshafvandes Utslag den 6 Juli 1868
angående Statdrängen Gustaf Gustafssons
fattigförsörjning.

{§.5.}
Till ombud för Fors Socken vid sammanträde
med Wester Rekarne Härads Allmännings intressen-
ter den 9 instundande October, Kl. 11 f. m. i
tingshuset i Eskilstuna, valdes Possessionaten
C. Bergstedt på Lagersberg.

{§.6.}
Tillsvidare anslogs understöd åt Lars
Larssons vid Sofielund, sjuka hustru af 1 lispund
mjöl i månaden

Samma dag uppläst och justeradt.
/C; Bergstedt:/
/Eric Ersson/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104824.

Personrelationer