Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Fors Socken sammanträde i socken-
stugan den 19 Juni 1876.

Närvarande: Ordföranden Herr C. Bergstedt,
vice Ordföranden Herr G.A. Svedin, samt
Herr G. Lundqvist vid Rosenholm,
Herr C.J. Lundberg vid Lagersberg,
Herr A. Andersson vid Faskunge,
Herr P.G. Andersson vid Kohlsta,
Herr A.G. Andersson vid Kohlsta,
Herr G. Haglund vid Lundby och
Herr A.F. Eriksson vid Flacksta

{§1}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes underhållet
till dem för innevarande års senare hälft.

A.) {Inom Fattighuset.}

1:o) Förestånderskan Catharina Persdotter fr. Westermarken erhåller för
hvarje månad i ett för allt 3,50 Kronor
Gratifikation för halfår 2,- Kronor

2:o) Ofärdiga Brita Sofia Persdotter för hvarje månad 3,- Kronor

3:o) Enkan Maria Ersdotter för hvarje månad 3,- Kronor

4:o) Enkan Maja Lisa Nord fr. Hörnhammar för hvajre månad 3,- Kronor

5:o) förre Pigan Catharina Persdotter fr Båtsmansbacken för hvarje
månad 3,- Kronor

6:o) Lars Larssons Enka fr Båtsmansbacken för hvarje månad 3,- Kronor

7:o) förre Hemmansbrukaren Fredrik Scefting för hvarje månad 3,- Kronor

8:o ) Enkan Maja Brita Jäderfors fr. Båtsmansbacken för hvarje månad 3,- Kronor

9:o) Lars Larssons hustru från Sofielund för hvarje månad 3,- Kronor

10:o)Enkan Anna Brita Hadin fr. Lustigstugan för hvarje månad 3,- Kronor
samt såsom sängliggande sjuk 1,- Kronor

11:o) Lars Larsson fr. Sofielund, för hvarje månad 3,- Kronor

B) {Utom Fattighuset.}

1:o) Lars Petter Ersson fr. Lugnet för hvarje månad 1,40 Kronor

2:o) Jonas Anderssons Enka från Flackersta för hvarje månad 2,40 Kronor
hyreshjelp för hvarje halfår 5,- Kronor

3:o) Aflidne Lars Anderssons Enka för hvarje månad 1,- Kronor
hyreshjelp för halfår 6,- Kronor

4:o) Arbetskarlen Per Perssons Enka Maja Lisa fråm Wester-
marken, hyreshjelp för halfår 5,- Kronor

5:o) förre Statdrängen Sven Svensson f. 1810 m. hustru f. 1815 från
Mesta, för hvarje månad 3,- Kronor
hyreshjelp för halfår 5,- Kronor

6:o) förre Pigan Maria Ahlström f. 1815 fr. Mesta, för hvarje månad 2,- Kronor

7:o) Enkan Lisa Bergstedt f. 1812 från Hagby, för hvarje månad 2,- Kronor

{§2.} Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes underhållet
för dem för innevarande års senare hälft sålunda:

1:o) Förrymde Smeden Holmströms döttrar Lotta f. 1867 och Thilda f. 1872
hos modren på Westermarken för hvarje månad 4,- Kronor

2:o) Torp. Nils Perssons från Svartkällan dotter Anna Char-
lotta (14 år) hos modren för hvarje månad 1,50 Kronor

3:o) Enkan Sjöqvists från Westermarken 2 barn hos modren
vid Berga, för hvarje månad 3,- Kronor

4:o) Aflidne Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter Thilda
Catharina hos Lundström vid Wipptorp för hvarje månad 5,- Kronor

5:o) Samme mans dotter Augusta hos Carlsson vid Hvilsta
Grindstugan, för hvarje månad 5,- Kronor

6:o) Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August
hos Soldat Flack, hälften mot Gillberga 3:33.Kronor

7:o) förre Soldaten Gustaf Bolivars dotterson hos mormo-
dren för hvarje månad 3,- Kronor
samt till skodon 3,- Kronor

8:o) Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Enkan Brita
Karlsdotter
vid Klastorp under Ribbingelund, för hvarje månad 5,- Kronor

9:o) Aflidna Christina Catharina Carlsdotters son Johan Adolf från
Westermarken hos hustru Norman vid Asplund för
hvarje månad 8,- Kronor
samt till linne 3,- Kronor

10:o) Samme Persons dotter Anna Concordia hos mormoden, Carl
Olssons Enka vid Gärdtre, för hvarje månad 5,- Kronor

11:o) Samme persons dotter Emma Carolina hos gjutaren
Sundberg vid Munktells för hvarje månad 5,- Kronor

12:o) Aflidne Faktori Arbetaren Borgmans Enkas dotter Catharina
Wilhelmina hos hos E. Nilssons Enka i Skölby för
hvarje månad 3,- Kronor

13:o) Aflidne Skolläraren S.W. Österbergs 3 barn: Anna född 1863,
Emil f. 1869 och Alma f. 1865 hos modren, för månaden 6,- Kronor
samt till kläder 10,- Kronor

14:o) Enkan Christina Sofia Anderssons i Kohlsta 3 barn Erik
f. 1864, Anders f. 1866 och Carl f. 1869: alla hos modren;
för hvarje månad 4,- Kronor

15:o) Aflidne Gustaf Perssons vid Hof mindre vetande son Carl
Oskar hos Moberg vid Frönäs, för hvarje månad 8,- Kronor
kläder för ½ år 5,- Kronor

16:o) Samme mans son Wilhelm Gustaf hos Axelsson vid
Kälby, för hvarje månad 5,- Kronor

17:o) Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders
Andersson i Solskenet, Lijsta Socken, för hvarje månad 5,- Kronor

18:o) förre Statdrängen Gustaf Anderssons vid Hagby dotter
Elina Josefina f. 1872 hos Skomakaren Löfgren vid Lundby
för hvarje månad 5,- Kronor

19:o Samme mans dotter Maria Johanna f. 1865, hos Enkan
Forslund vid Hagby, för hvarje månad 5,- Kronor

20:o) Samme mans son Carl Evald f 1868, hos Lars Olsson
vid Löflund för hvarje månad 5,- Kronor

21:o) F.d. Statdrängen Olof Anderssons Enkas från Mesta
4 barn: Carl Johan f. 1864, Maria Wilhelmina f. 1866, Adolf
Fredrik f. 1869 och Anna Mathilda f. 1872, för månad 5,- Kronor
samt hyreshjelp för halfår 5,- Kronor

{§3}
Arbetskarlen Törnbergs Enka och arbetskarlen P.G. Petterssons hustru skulle
i händelse de för sina barn åstundade fattigunderstöd hänvisas
till Eskilstuna Stads fattigvårds Styrelse, som med detta års ingång
åtagit sig vård om fattiga från Westermarken.

{§4.}
Förrymde Statdrängen Gustaf Andersson från Hagby, om hvilkens 3 barn
Nämnden måst taga vård, skulle till Nämndens nästa samman-
träde inkallas för att tillhållas om sina barn taga vård och varnas
i enlighet med fattigvårdsförordningens föreskrift.

§5:o) De i fattighuset intagna underhållshjon skulle till nu instundan-
de midsommarhelg erhålla vanlig gratifikation.

{§6}
Upplästes Konungens Befallningshafvandes i Nyköpings Län Utslag af
den 27 April, hvarigenom uppå Eskilstuna Stads fattigvårdsStyrelses
ansökning och på anförda grunder, Fors Socken blifvit ålagd att till
Sökande Styrelsen utgifva fordrade 70 Kronor för lemnadt understöd
till aflidne Per Gustaf Hultgrens och hans hustrus, Clara Christina
Lundholm, 2:ne minderåriga barn samt godtgöra expeditionslösen i målet;
Och beslöt Nämnden med anledning häraf, att ifrågavarande Utslag skulle
hos Kongl. Kammar Rätten öfverklagas, hvarom Herr Ordföranden skulle
gå i författning.

§7.
Upplästes KB:s Utslag af den 27 April, hvarigenom, uppå Eskilstuna Stads
FattigvårdsStyrelses ansökning och på anförda grunder, Fors Socken blif-
vit ålagd att till Sökande Styrelsen utgifva fordrade 40 Kronor
50 öre för lemnadt understöd till Enkan Brita Christina Olsson,
född Larsdotter, samt att godtgöra expeditionslösen i målen; och beslöt
Nämnden med anledning häraf, att ifrågavarande Utslag skulle hos
Kongl. Kammar Rätten öfverklagas, hvarom Herr Ordföranden
skulle gå i författning.

Uppläst och godkändt den 1 Augusti.
/C; Bergstedt:/
/A. Svedin./
/P,G, Anderson/
/A;G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104816.

Personrelationer