Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 februari 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 februari 1873

Anmärkning

Protocoll fördt med Kommunal
nämnden i Fors den 18 Febr 1873.

§ 1.
Enkan Greta Olsson, eger att
på Kommunens bekostnad åt
njuta läkarvård å Läns Lazaret-
tet.
Jonas Jonasson och hans hustru,
boende å Lagersbergs Egor, skola
från och med den 1:a instundande
Mars erhålla 15 Rd Rmt [riksdaler riksmynt ] per
månad i underhåll, från
Rothoffska Fonden.

Fattigstugshjonet Lars Lars-
son tilldelades, såsom extra
understöd, 3 Rd Rmt.

Uppläst och Justeradt den 26
Mars 1873.

/D Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/
/P, G, Anderson/
/A, F, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 februari 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104796.

Personrelationer