Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 decembe 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 decembe 1889

Anmärkning

{1889 den 18 December}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, J. G.
Andersson, J. E. Pettersson. P. G. An-
dersson, C. A. Rosell och C. A. Thorild

§134.
Beslöts att till Rothoffska fondens un-
derstödstagare skall utdelas till jul kött
samt äfven kontanta medel i stället för
bröd

[MARG: {Rothoffska fonden}]

§135
Beslöts att enkan Lundin i Westermarken
N:o 29 skall tills vidare i understöd för nästa
år erhålla 5 Kronor i månaden samt 10 Kronor
i qvartal till hyreshjelp.

[MARG: {Enkan Lundin}]

§136.
Föredrogs fattigvårdsstyrelsens i Eskilstuna Stad
ansökning om återbekommande af understöd
som tilldelats fabriksarbetaren Lars Gustaf
Andersson i Eskilstuna N:o 290B, förr i Frid-
hem i Fors Socken; ehuru mannen i fråga Synes
ega hemortsrätt i Fors Socken skulle dock
ansökningar bestridas, emedan han har un-
derhåll 5 Kronor i veckan från Gevärsfak-
toriets sjuk och begrafnings Kassa

[MARG: {L. G. Andersson}
{i Eskilstuna}]

§137.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
Lördagen den 21 dennes kl. 1 eftm. i ordföran
dens bostad af Herrar S. Persson och H. Persson.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

Justerad den 21 December 1889
/H. Persson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 decembe 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104791.

Personrelationer