Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors´ socken den
14 Augusti 1872.

Som SundhetsNämnden i Eskilstuna föreskrifvit att
till socknens Fattighus afträde skall anskaffas
lår samt gödselstaden förses med tak, och dessutom
förekommer att staket åt gatan vid denna tomt
behöfver uppsättas; så öfverenskom nu Nämnden
med Herr Ordföranden i Kloster Sockens Kommunal-
nämnd L. P. Åkerman, att han låter verkställa
allt detta arbete i sammanhang med dylikt, erfor-
derligt för Kloster socken, och sedan på Fors´
sockens andel å kostnaden utskrifver räkning.

Närvarande af Nämndens ledamöter voro:
Herr Friherre D. Hermelin
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr Lars Jonsson i Löppinge.

/D. Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104735.

Personrelationer