Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1903

Anmärkning

{I Prestgården den 11 Februari 1903.}

Närvarande:Förutom undertecknad ordför-
rande,de till sammanträdet
kallade ledamöterna,Herrar
Laurén,Lindberg,Stack och
Thorild.

{§18}
För Nämnden företrädde enkan Sofia
Karlsson,född 1834 och nu boende i Klosters
socken,samt begärde understöd;och då
af hållen undersökning framgått att hon,
vid den tiden hon fylde 60 år,var bosatt i
Nyfors 45 och sålunda ägde hemortsrätt
härstädes,beviljades hon ett understöd
af Fem kronor i månaden,att utgå från
och med den 1.dennes.

[MARG:Sofia Karlsson
understöd
{§50}]

{§19.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 29.
nästlidne Januari med åläggande för Fors
socken att ersätta Thorshälla socken för i
§149 af sistlidet års protokoll omnämnda
idioten Maria Charlotta Rubberts vård med
En krona om dagen från och med den 1 Novem-
ber 1902.Då Nämnden fortfarande ansåg,
dels att begäran om understödet framställts
af orätt person,dels ock att Rubbert svår-
ligen kunnat vinna hemortsrätt härstädes
då hon varit intagen å fru Beata Karls-
sons privata vårdanstalt,beslöts öfver-
klaga utslaget,hvarjämte åt ledamoten
Laurén uppdrogs att söka hos Rubberts
syster få henne inackorderad för ett bil-
ligare pris och inhämta öfriga upplysnin-
gar om familjen,som kunde tjäna
till ledning vid utslagets öfverkla-
gande.Skulle ej systern vilja mottaga
henne till inackordering borde sådan

11/2 03.

sökas genom annons,till ett pris af
högst Femton kronor i månaden,men
Rubbert,i fall att sådan ej stode
att erhålla,intagas vid Tacktorp,dock
skulle hon de närmaste veckorna
få förblifva i fru Carlssons vård.

[MARG:Maria Rubbert
§25
§46/04]

{§20.}
Protokollet skulle justeras nästa
sammanträde

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H.Persson/

Justeradt

/Sig,Starck/

/Gustaf Lindberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104690.

Personrelationer