Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 april 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 april 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med KommunalNämnden i Fors
Socken den 11 April 1863.

Konungens Befallningshafvande i Länet hade infordrat
Nämndens yttrande öfver Källarmästaren Lars An-
derssons ansökning att å det för Eskilstuna Stad om-
lagda Sommarnöjet Sommarro i Fors Socken
invid Staden, innevarande år från den 1 Maji till den
1 October, från klockan 6 på morgnarne till kl. 11.
på aftnarna, få idka Wärdshusrörelse med utskänk-
ning af spirituösa drycker, detta sistnämnda dock
med den inskränkning att bränvin endast afyttras
till måltider, vid hvilken ansökning var fogad Stads-
fullmäktiges i Eskilstuna förord för denna ansökning.

Efter föredragning af handlingarne, förklarade
Nämnden sig emot ansökningen icke hafva annat att
erinra än att tiden för rörelsens bedrifvande borde
under September månad inskränkas till kl. 10 om
aftnarna e.

/C; Bergstedt:/

Uppläst och justeradt:
/D, Hermelin/
/L; F; Ståhlberg/
/W; A; Öhman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 april 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104685.

Personrelationer