Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 september 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 september 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalNämn-
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 1 September 1876.

Närvarande: Ordföranden Herr C. Bergstedt
vice ordföranden Herr G. A. Svedin
samt Herr C. J. Lundberg och
Herr A. Andersson i Faskunge
Herr G. Lundqvist vid Rosenholm.

{§1.}
Förre Drängen Sven Svensson hade på sätt § 2 i Protokollet för
sist hållne sammanträde utvisar, blifvit till denna dag in-
kallad; och erkände han att han för närvarande har husrum
samt återkallar sin hos Konungens Befallningshafvande den 5
sistlidne Augusti gjorda ansökning, derom å ansökningen teck-
nades erkännande.

Samma dag uppläst och godkändt
/C; Bergstedt:/
/A. Svedin./
/Carl Joh, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 september 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104666.

Personrelationer