Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 november 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 november 1884

Anmärkning

{1884 den 1 November.}
N:de: Undertecknad Ordförande
samt Herrar P. G. Andersson i Kohlsta
S. Persson å Lagersberg
F. Persson i Faskunge och
C. G. Pettersson i Gredby.

§ 35.
Till Nämndens ledamot, Kyrkowärden P. G.
Andersson i Kohlsta, skulle öfverlemnas Två
/2/ Kronor för forsling af Nils Nilssons
enka från Lindsätter och hennes saker
till fattighuset; beloppet blef nu till
P. G. Andersson öfverlemnadt.
[MARG:{Två /2/ Kronor}]

§36
Beslöts att till förre faktoriarbetaren J.Celind,
som är sängliggande sjuk, liksom ock
hans hustru, samt befinner sig i utfattig
belägenhet skall erhålla 1 famn björkved
[MARG:{Ved till J, Celind.}]

§ 37.
I anledning af Husby Rekarne Sockens fattig
vårdsstyrelses ansökning att bekomma er-
sättning för det underhåll, som tilldelats
förra pigan Maria Lovisa Larsdotters från
Lagersberg oäkta barn, beslöt nämnden

{1884 den 1 November}
lemna ordföranden i uppdrag att i af-
gifvande förklaring erkänna krafvets
rigtighet, utom hvad angår det den
2 Augusti lemnade belopp.
[MARG:{ Husby Socken
Maria Lovisa Larsdotter}]

§ 38
Detta protokoll skall justeras af Herrar
P. G. Andersson i Kohlsta och S. Persson å
Lagersberg.
[MARG:{Protokollet.}]

Som ofvan

/A. Svedin./

Justeradt den 8 November 1884.

/S. Persson/
/P,G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 november 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104665.

Personrelationer