Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 mars 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 mars 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors socken den 1
Mars 1874.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufuvd
Herr C. J. Lundberg
Herr Gustaf Andersson Kohlsta
Herr P G. Haglund. -
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

{§.1.}
Kommunal Nämnden godkände Eskilstuna Stads
Fattigvårds Styrelses påstående att Fors´ socken
måtte åtaga sig fattigförsörjningen om den till
Eskilstuna Stad från socknen inflyttade sjuka
Enkan Brita Catharina Olsson, född Larsdotter,
samt godtgöra kostnaden i Eskilstuna jemte
expeditionslösen, enär denna person de sed-
nare åren haft fattigvårdsanslag af Fors´
socken.

Samma dag uppläst och
Justerat
/D. Hermelin/

/Carl Joh; Lundberg/
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 mars 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104664.

Personrelationer