Gunborg Nyman

Efternamn

Nyman

Förnamn

Gunborg

Titel

Chefsbibliotekarie

Levnad (start)

1906

Levnad (slut)

1997

Anmärkning

Gunborg Nyman (1906-1997) var chefsbibliotekarie för Eskilstuna stadsbibliotek och länsbibliotekarie i Sörmlands län under åren 1938-1971.
Hon gjorde sig också känd som pionjär inom svensk folkbiblioteksväsen.
(Källa: http://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/historik)