Stadsparken

Efternamn

Stadsparken

Titel

Park

Hem land

Sverige

Hem län

Södermanlands län

Hem kommun

Eskilstuna

Hem ort

Eskilstuna

Verksamhetstid (start)

efter 1873

Anmärkning

Stadsparken, Strandgatan, Eskilshem 4:1
Parkanläggningen på Norr var färdig år 1873 och stadsfullmäktige beslöt att den skulle heta Stadsträdgården. Där fanns gräsmattor, blomstergrupper och lummiga träd. Så småningom ändrades namnet till Stadsparken.
(Källa: Nanryd, M-L. Gatunamnen i Eskilstuna, 1995. Stadsarkivet.)
Objekttyp: